808-5

808-5 VĨ THÚ 6C (2C KHỦNG LONG, CÁ SẤU, 3C BÒ SÁT), 2 NGƯỜI, NHÀ, TRỨNG

91,000đ

140,000đ

Mô tả chi tiết

Hàng hóa chưa có mô tả chi tiết

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Chưa có đánh giá nào

Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm 808-5 VĨ THÚ 6C (2C KHỦNG LONG, CÁ SẤU, 3C BÒ SÁT), 2 NGƯỜI, NHÀ, TRỨNG